ตารางสินค้า

ตารางสินค้าในแต่ละฤดู

ผลไม้

เดือน มะม่วง ทุเรียน สับปะรด ลิ้นจี่ ลำไย กล้วยน้ำว้า เงาะ มังคุด ฝรั่ง
มกราคม / / /
กุมภาพันธ์ / / / /
มีนาคม / / / /
เมษายน / / / /
พฤษภาคม / / / / / / /
มิถุนายน / / / / / / /
กรกฎาคม / / / / / / /
สิงหาคม / / / / / /
กันยายน / / / / /
ตุลาคม / / / / /
พฤศจิกายน / / / /
ธันวาคม / / /

พืชผัก

เดือน พริกจินดาแดง พริกจินดาเขียว พริกจินดาแห้ง กระเทียมแกะกลีบ กระเทียมจีน กระเทียมไทย หอมแขก ขิงแก่ ขิงอ่อน
มกราคม / / / / / /
กุมภาพันธ์ / / / / / /
มีนาคม / / / / / /
เมษายน / / / / / / /
พฤษภาคม / / / / / / /
มิถุนายน / / / / / / /
กรกฎาคม / / / / / / /
สิงหาคม / / / / / / /
กันยายน / / / / / / /
ตุลาคม / / / / / / / /
พฤศจิกายน / / / / / / /
ธันวาคม / / / / / / /

พืชไร่

 

เดือน แห้วดำแห้วขาว ฟักทองญี่ปุ่น มันหวาน”เบนนิฮารุกะ” มันม่วง”โอกินาว่า” มันส้ม”โอกินาว่า” มันส้ม”แครอท” มะขามเปียก ต้นหอม เผือก
มกราคม / / / / / / / / /
กุมภาพันธ์ / / / / / / / / /
มีนาคม / / / / / / / / /
เมษายน / / / / / / / / /
พฤษภาคม / / / / / / / / /
มิถุนายน / / / / / / / / /
กรกฎาคม / / / / / / / /
สิงหาคม / / / / / / / / /
กันยายน / / / / / / / / /
ตุลาคม / / / / / / / / /
พฤศจิกายน / / / / / / / / /
ธันวาคม / / / / / / / / /

พืชไร่

เดือน ปลายข้าว ปลายข้าวบดละเอียด มันเส้น ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ข้าวโพดหวาน ข้่าวโพดอาหารสัตว์ ซังข้าวโพด ซังข้าวโพดบด
มกราคม / / / / / / /
กุมภาพันธ์ / / / / / / / / /
มีนาคม / / / / / / / / /
เมษายน / / / / / / / / /
พฤษภาคม / / / / / / / /
มิถุนายน / / / / / / /
กรกฎาคม / / / / / / /
สิงหาคม / / / / / / /
กันยายน / / / / / / /
ตุลาคม / / / / / / /
พฤศจิกายน / / / / / / /
ธันวาคม / / / / / / /