118  กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตร พลังงาน และแรงงานฝ่ายผลิต

ให้โรงงานอุตสาหกรรมครบวงจรทั้งภายในและต่างประเทศ

``Supply Chain Management Solution``

วัตถุดิบ

การขนส่ง

ระบบฐานข้อมูล

เงินทุน

การตลาด

สินค้าและบริการของเรา

จัดหาสินค้าเกษตรทุกชนิด (นำเข้า-ส่งออก) เพื่อโรงงานอุตสาหกรรม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

จัดหาสินค้าพลังงานเชื้อเพลิงและเหมืองแร่ (นำเข้า-ส่งออก) เพื่อโรงงานอุตสาหกรรม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

จัดหาแรงงานฝ่ายผลิต เพื่อโรงงานอุตสาหกรรม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม