118 กรุ๊ป

ประกอบธุรกิจส่งเสริม-รวบรวม นำเข้า-ส่งออก

118 กรุ๊ป ประกอบธุรกิจ ส่งเสริม-รวบรวม-นําเข้าสินค้าเกษตรทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่ออุตสาหกรรมแปรรูป ด้วยประสบการณ์กว่า 16 ปี ในการดําเนินธุรกิจสินค้าทางการเกษตร (ต้นนํา) ทั้งพืชผัก ผลไม้ และ พืชไร่ ตลอดจนนําเข้าสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน

เช่น พม่า ลาว เวียดนามและกัมพูชา ที่มุ่งเน้นตอบโจทย์อุตสาหกรรมแปรรูปภายในประเทศ ปัจจุบันนอกจากมีความเชี่ยวชาญทางด้านสินค้าเกษตรแล้ว เรายังพัฒนาสินค้า และบริการให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

 

นำเข้า-ส่งออก ส่งเสริม-รวบรวม

เพื่ออุตสาหกรรมแปรรูปทุกชนิด ทั้งในและต่างประเทศ

ส่งเสริม-รวบรวม ภายในประเทศ

สินค้าเกษตรภายใน ประเทศ.. ``พืชไร่ พืชผัก และผลไม้`` ..ทุกชนิด

รายละเอียดเพิ่มเติม

นำเข้า-ส่งออก..พืชไร่

สินค้าเกษตร.. ``พืชไร่ พืชผักและผลไม้`` .. ทุกชนิด

รายละเอียดเพิ่มเติม

นำเข้า-ส่งออก..ผัก ผลไม้ และชิปปิ้ง

บริการส่งออกของ ``ชิปปิ้ง``สินค้าทุกประเภท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รับเหมาแรงงาน

``ฝ่ายผลิต`` ให้โรงงาน อุตสาหกรรมทั่วประเทศ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

118 กรุ๊ป

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์

053-106-396