118 กรุ๊ป

ประกอบธุรกิจส่งเสริม-รวบรวม นำเข้า-ส่งออก

สินค้าทางการเกษตรทั้งภายในและต่างประเทศ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 14 ปี ในการส่งเสริม จัดซื้อ และรวบรวมสินค้าเกษตร ตลอดจนพัฒนาต่อยอดไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะกลุ่ม CLMV ในการรวบรวมสินค้าทางการเกษตรในกลุ่มพืชผัก ผลไม้ และพืชไร่ เพื่อโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและอาหารสัตว์ด้วย

 

นำเข้า-ส่งออก ส่งเสริม-รวบรวม

เพื่ออุตสาหกรรมแปรรูปทุกชนิด ทั้งในและต่างประเทศ

ส่งเสริม-รวบรวม ภายในประเทศ

สินค้าเกษตรภายใน ประเทศ.. ``พืชไร่ พืชผัก และผลไม้`` ..ทุกชนิด

รายละเอียดเพิ่มเติม

นำเข้า-ส่งออก..พืชไร่

สินค้าเกษตร.. ``พืชไร่ พืชผักและผลไม้`` .. ทุกชนิด

รายละเอียดเพิ่มเติม

นำเข้า-ส่งออก..ผัก ผลไม้ และชิปปิ้ง

บริการส่งออกของ ``ชิปปิ้ง``สินค้าทุกประเภท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รับเหมาแรงงาน

``ฝ่ายผลิต`` ให้โรงงาน อุตสาหกรรมทั่วประเทศ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

118 กรุ๊ป

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์

053-106-396