ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สํานักงาน 118 กรุ๊ป (เชียงใหม่)

ที่อยู่

156/11-12 หมู่ 3 ตําบลสันปูเลย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

อีเมล

118groupthailand@gmail.com

โทรศัพท์
053-106-396

086-6536954

เวลาทำการ
จันทร์ – เสาร์ : 8.00-17.00 น.

ติดต่อเรา

สํานักงานข้าวโพดหวาน 118 ทริปเปิ้ล พี จำกัด (สุโขทัย)

ที่อยู่

118/3 หมู่ 3 ตําบลวังลึก อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย 64120

อีเมล

contact@118groupthailand.com

โทรศัพท์
055-682-781 (สํานักงาน),

086-653-6954

เวลาทำการ
จันทร์ – เสาร์ : 8.00-17.00 น.

ติดต่อ สอบถาม