Service

รูปแบบการดำเนินการธุรกิจ

118 กรุ๊ปแบ่งสินค้าและบริการเป็นหมวดตามรูปแบบธุรกิจ ยุทธศาสตร์ของพื้นที่ และฤดูกาล

หมวดธุรกิจการผลิต

  • แผนกส่งเสริมปลูก
  • ผลิตถ่านขาว สปปล.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หมวดธุรกิจซื้อ-ขาย

  • แผนกจัดหาสินค้าเกษตรเพื่ออุตสาหกรรมแปรรูป
  • แผนกจัดหา (นำเข้า-ส่งออก) สินค้าเหมืองแร่ และพลังงาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หมวดธุรกิจบริการ

  • แผนกจัดหาแรงงานฝ่ายผลิตเพื่อโรงงานอุตสาหกรรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม