สินค้าพลังงาน

สินค้าพลังงาน

จัดหาพลังงานเชื้อเพลิงเพื่ออุตสาหกรรม ได้แก่ ไม้สับชิปวูด, ไม้สับยูคา, ถ่านหินลิกไนต์, แร่เหล็ก, แร่ทองแดง, แร่อลูมิเนียม