สมัครงาน

เปิดรับสมัครพนักงาน

พนักงานส่งเสริมและเก็บเกี่ยว 2 ตำแหน่ง
พนักงานประสานงานโรงงาน 1 ตำแหน่ง

ติดต่อ ฝ่ายบุคคล

156/11-12 หมู่ 3 ตําบลสันปูเลย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
064-342-8891  , 093-136-9543