118ส่งเสริมปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์

118ส่งเสริมปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์

🌽🌽🌽118ส่งเสริมปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์..ชุดแรกเก็บเกี่ยวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 30 ตัน 16 ไร่อายุเก็บเกี่ยวที่ 120 วัน ความชื้น 32% เราส่งเสริมและรับซื้อพร้อมกับทำแผนเก็บเกี่ยวที่ชัดเจน สนใจร่วมงานกับเราติดต่อทางเพจได้เลยนะครับ🌽🌽🌽

Related posts